ارتباط مغز و اعصاب با خشکی مفاصل!

متخصص مغز و اعصاب: هنگاميکه فرد نمي تواند خودش حرکت کند و هيچ حرکتي در اندام هايش ندارد، دستها و پاهايش در همان وضعيت باقي خواهند ماند و اين مي تواند منجر به خشکي مفاصل شود. اگر حرکت سبب درد شود، فرد ممکن است براي جلوگيري از درد تمام هنگام در راحت ترين وضعيت بخوابد. اعضايي از بدن که در يک وضعيت به مدت طولاني باقي مي ماند مي توانند خشک و بد شکل شوند. اين بد شکلي و خشکي ميتواند در دست ها، پاها، انگشتان دست و پا، گردن و پشت اتفاق بيافتد.

چطور فرد در جلوگيري از خشکي و بد شکلي مفاصل کمک کنيم:

وضعيت بدن و اندام هاي فرد را چندين بار در طول روز و شب تغيير دهيد و به فرد کمک کنيد که روي پشت يا شکمش بخوابد، سپس فرد را روي پهلوي چپ و راستش قرار دهيد. مفاصل را به صورت آرام و يکنواخت چندين بار در طول يک روز حرکت دهيد.

در حين حرکت به مفصل نيرو وارد نکنيد. فرد ممکن است مقداري درد داشته باشد، اما اين عمل نبايد منجر به ايجاد درد زيادي شود. مفاصل را در وضعيت هاي مستقيم در طول روز و شب يعني زمانيکه فرد خواب است نگه داريد. فرد ممکن است به اسپيلنت هايي براي نگهداري مفاصل در يک وضعيت مستقيم نياز داشته باشد.

کمک به فردي که مشکل بلع دارد.

صدمه مغزي باعث صدمات فيزيکي و روحي ميشود که اين ها روي توانايي بلع تاثير مي گذارند. مشکلات ممکن است شامل ضعف يا مشکلات در هماهنگي عضلات دهان يا حلق شود. عدم توانايي در حرکت آسان لب هاي فرد، زبان، فک ميتواند سبب مشکلات بلع و جويدن فرد شود.

مشکلات بلع شرايط بسيار مشکل و جدي را براي فرد به وجود مي آورد مثل ذات الريه، خفگي، کاهش مايعادت بدن و کاهش وزن (سو تغذيه) اگر فرد نتواند راه هوايي خودش را براي تنفس پاک کند خفگي مي تواند منجر به مرگ فرد شود.

اگر عضلات مسئول بلع بطور صحيح کار نکنند، غذا يا مايعات ممکن است به داخل ريه وارد و سپس سبب ذات الريه شوند. ذات الريه ميتواند منجر به مرگ شود. تب بالا ميتواند علامت ذات الريه باشد. کاهش وزن (سو تغذيه) ميتواند منجر به انواع زيادي از مشکلات مربوط به سلامتي شود. تغذيه ضعيف ميتواند روي توانايي فرد در جهت بهبود شکستگي ها، زخم ها و زخم هاي بستر تاثير بگذارد. کاهش مايعات ميتواند باعث عفونت هاي جدي و کاهش توانايي ذهني فرد شود.

 

علامت هاي زير زمانيکه فرد در نوشيدن مشکل دارد ديده مي شوند:

– سرفه کردن

– تلاش زياد فرد براي پاک کردن راه هوايي خود.

– ايجاد شدن صداي غل غل بعد از عمل بلع.

– تغيير در نوع بلع فرد (در مقايسه با خودتان)

اگر فرد مشکلاتي در بلع مايعات داشته باشد.

مطالب پیشنهادی:  یادگیری نوشتن و خواندن بیماران مغز و اعصاب

. مطمئن شويد که فرد صاف نشسته است. اگر لازم است سر او را حمايت کنيد.

. او را به مزه مزه کردن در هر زماني تشويق کنيد.

. به فرد کمک کنيد تا در هنگام بلع چانه اش را پايي و به سمت قفسه سينه اش نگهدارد (چانه فرد بايد پايين و به سمت قفسه سينه فرد تا هنگاميکه او بلعش کامل شود، نگه داشته شود.)

مايعات را به وسيله ني يا قاشق به فرد بدهيد.

. از فرد بخواهيد براي هر بار مزه مزه کردن دو بار ببلعد (بلع اضافي به خروج مايع از راه هواي کمک خواهد کرد.)

. از فرد بخواهيد که نفس بکشد و آن را نگهدارد، سپس بلع کند و نفس بکشد.

. مايعات غليظ به مايعي که به او ميدهيد نشاسته ذرت، نشاسته سيب زميني يا عسل اضافه کنيد (غلظت مايع را در ابتدا طوري درست کنيد که مانند عسل باشد. ) اگر بلع بهبود يافت، غلظت را کاهش دهيد و ببينيد که آيا فرد بدون علامت هايي که نشان دهنده مشکل است به بلع ادامه مي دهد يا نه.

که نشان دهنده علامت هاي زير هنگاميکه فرد در بلع غذاهاي جامد مشکل دارد ديده مي شوند:

– خفگي و استفراغ کردن فرد

– بيرون آمدن غذا از دهان يا بيني.

– خود داري فرد از خوردن.

– چسبيدن غذا به بالا يا کناره هاي دهان يا روي زبان.

– نشان دادن کاهش تنفس هنگام خواندن.

– بالا آمدن غذا از معده به سمت بيني يا گلو.

– صاف کردن گلو به صورت مرتب حين غذا خوردن.

– تاخير در عمل بلع (در مقايسه با خودتان)

اگر فرد مشکلاتي در بلع غذاهاي جامد داشته باشد:

. مطمئن شويد که فرد صاف نشسته است. اگر لازم بود سر وي را حمايت کنيد.

. غذا را به تکه هاي کوچک ببريد (مثل نان)

. غذاهاي سفت که جويدن آنها سخت مي باشد مثل نان و گوشت سفت به فرد ندهيد.

. غذاها را به صورت جويده به فرد بدهيد ( مثل غذاي کودک).

. بين تکه هاي غذا جرعه آب به فرد بدهيد.

. به او بگوئيد هنگام غذا خوردن از تکه هاي کوچک غذا استفاده کند. نه بيشتر از يک قاشق پر.

. به او بگوئيد که در طرف قوي تر دهانش غذا را قرار دهد و بجود.

. به او ياد بدهيد که چطور از زبان يا انگشتانش براي حرکت غذا از طرف ضعيف تر دهان به طرف قوي تر استفاده کند.

. به او کمک کنيد تا 30 الي 60 دقيقه پس از غذا خوردن صاف بنشيند.

. فرد را بين بلع و پس از خوردن وعده غذايي چک کنيد تا مطمئن شويد هيچ غذايي در دهانش باقي نمانده است.

– مشکلات شناختي (فکري) که در هنگام خوردن و آشاميدن فرد ديده ميشود:

. مشکلات توجه و تمرکز روي عمل خوردن (براي مثال، سر و صدا يا ورود افراد به اتاق توجه و تمرکز وي را از غذايش دور ميکند.)

مطالب پیشنهادی:  بهترین نوع يادگيری؛ فشار روحی کم

. نشان دادن رفتار غير راحت.

. صحبت کردن به طور پيوسته (فرد به دليل عدم توانايي در توقف صحبتش نمي خورد).

. داشتن مشکلاتي در بياد آوردن دستور العمل هاي لازم براي بلع سالم و ايمن.

. پر خوري کردن يا سريع غذا خوردن براي مصون ماندن از خفگي.

– اگر فردي مشکلات فکري که روي عمل بلع تاثير مي گذارد داشته باشد:

. فرد بايد لقمه هاي غذا را کوچک بردارد و وعده ها و دفعات غذايي را بيشتر کند.

. در هر وعده غذايي يک نوع متفاوت از غذا را به وي پيشنهاد کنيد.

. فرد را براي خوردن و آشاميدن در مکان آرامي قرار دهيد.

. به او ياد آوري کنيد لقمه هاي کوچک بردارد و آرام غذا بخورد.

. در هنگام غذا خوردن و آشاميدن فرد با او صحبت نکنيد.

. اگر فرد نا آرام يا خسته است به او غذا ندهيد.

کمک هاي اوليه براي جلوگيري از خفه شدن (Heimlich Maneuver)

هانور هيليچ بهترين روش شناخته شده براي خارج کردن غذا يا ديگر اشيا از راه هوايي کسي است که در حال خفه شدن است. فردي که در حال خفه شدن است نميتواند صحبت کند يا سرفه کند به فردي که اين ديسترس ها را نشان ميدهد و نمي تواند صحبت يا سرفه کند بايد کمک فوري براي رفع اين موانع شود.

  1. پشت سر فردي که در حال خفه شدن است بايستيد. فرد را بطور مستقيم به سمت خودتان خم کنيد و دستهايتان را در کمرش بپيچيد.
  2. يک دستتان را مشت کنيد و آن را به طور مستقيم بالاي ناف فرد قرار دهيد.
  3. با دست ديگرتان دست مشت شده تان را بگيريد و با يک حرکت سريع و محکم به سمت فضاي شکمي فشار دهيد، سپس فشار را به سمت بالا پرتاب کنيد. اين روند بايد تا هنگاميکه بيرون آورده شود، تکرار شود.

غذا خوردن فرد آسیب دیده

صدمه مغزي ميتواند منجر به مشکلات شناختي، بينايي و حرکتي شوک اينها روي اينکه فرد خودش بتواند غذا بخورد يا نه تاثير ميگذارد. فرد براي يادگيري دوباره مراحل اين مهارت به آموزش نياز دارد. فرد به يادگيري روش هاي جبراني براي حل مشکل نقص بينايي که توانايي هايش را براي ديدن چيزي که در حال خوردن ان است تحت تاثير مي گذارد نياز دارد. فردي که مشکل حرکتي دارد نيز به وسايل خاص يا کمکي فيزيکي براي بدست آوردن استقلالش در غذا خوردن نياز دارد.

– در زير پيشنهاداتي براي ارائه کمک به فردي که صدمه مغزي شده است در جهت بدست آوردن دوباره استقلال در غذا خوردن آورده شده است.

مشکلات شناختي که استقلال در غذا خوردن را تحت تاثير قرارميدهد.

– فرد ممکن است در توجه و تمرکز روي عمل خود غذا خوردن مشکل داشته باشد.

. فرد بايد در مکان آرامي غذا بخورد.

. تعداد افراد حاضر در اتاق بايد تنها به فردي که در حال غذا خوردن است و کمک کننده محدود شود.

مطالب پیشنهادی:  نکاتی درباره یادگیری فرد دچار صدمه مغزی

. مواردي که روي غذا وجود دارد تنها بايد به موارد مورد استفاده براي غذا خوردن به وسيله خود محدود شود.

– فرد ممکن است در آغاز يا ادامه غذا خوردن به وسيله خود مشکل داشته باشد. فرد ممکن است اين طور به نظر برسد که نميداند چيز را بايد انجام دهد براي کمک به فرد سعي کنيد که اين دستور العمل ها را انجام دهيد.

1- به فرد بگوئيد که چه چيزي نياز است انجام شود.

2- به مواردي که نياز است انجام شوند اشاره کنيد.

3- چيزي که نياز است انجام شود را به فرد بفهمانيد.

4- دست فرد را بگيريد و آن را در مسير مورد نظر حرکت دهيد.

5- دستتان را روي دستش قرار دهيد و ان را به صورت کوتاهي مانند همان فعاليت حرکت دهيد.

6- دستتان را برداريد و نگاه کنيد که آيا او مي تواند بدون کمک عمل مورد نظر را ادامه دهد يا نه.

– مشکلات بينايي که غذا خوردن را تحت تاثير قرار ميدهد:

-فردي که صدمه مغزي شده است ممکن است در ديدن چيزهاي اطراف خودش مشکل داشته باشد. پيشنهاداتي براي کمک به فرد جهت يادگيري تکنيک هاي جبراني براي رفع نقصان آورده شده است.

. به او ياد آوري کنيد که به جهت هايي که در ديدن آنها مشکل دارد نگاه کند.

. روي جهت مشکل دار فرد مواردي را جايگذاري کنيد به طوريکه به شکل هدف نگاه کند مثل يک شي رنگ شده روشن. زمانيکه فرد سرش را مي چرخاند تا به شي نگاه کند، او چيزهاي ديگري را در آن سمت با ديدن آنها را از دست داده است، خواهد ديد.

. غذا يا ديگر اشيا را هر بار در همان مکان بگذاريد آنطور که فرد ياد بگيريد که آنها کجا قرار گرفته اند (حتي اگر او آنها را نبيند) اگر مشکل فرد در وضوح ديدن موارد، ادامه پيدا کرد، فقط اشيا را روي سمتي که بينايي اش قوي تر است قرار دهيد.

-فردي که نا بينا است به کمک خاص براي يادگيري محل قرار گيري غذا نياز خواهد داشت.

. بشقاب، فنجان و وسايل آشپزخانه را روي همان مکان و فيزي که براي هر وعده غذايي آماده است قرار دهيد. همچنين غذا را در همان جا و روي همان بشقابي که هميشه غذا مي خورد بريزيد.

. از روش ساعتي براي شرح مکان غذا استفاده کنيد. براي مثال « برنج در ساعت 2 قرار بگيرد» « سبزيجات در ساعت 10 قرار دهيد» « گوشت را در ساعت 6» اين روش ميتواند همچنين براي شرح محل بشقاب، کاسه، فنجان و قاشق و چنگال استفاده شود.

اگر فرد در طول هر وعده غذايي بيشتر از يک نوع غذا مي خورد از يک بشقاب که روي آن کاسه هاي جداگانه اي قرار گرفته است استفاده کنيد.

سوال خود را مطرح کنید :


پاسخی بگذارید