درخواست ویزیت تلفنی با دکتر بتول دادخواه

خدمات کلینیک

تزریق بوتاکس میگرن

تزریق بوتاکس میگرن در کلینیک مغز و اعصاب دکتر دادخواهبه زودی در این بخش مطالب مرتبط به تزریق بوتاکس در درمان بیمارهای اعصاب و زیبایی اضافه خواهد شد.