ضربه به سر و مغز چیست؟

ضربه به سر می تواند انواع مختلفی از آسیب های سر و مغز را ایجاد کند که به آن آسیب مغزی تروماتیک (TBI) می گویند. مشکلات ناشی از آسیب سر عبارتند از:

شکستگی جمجمه یا شکستگی در یکی از استخوان های جمجمه و در برخی موارد، جمجمه به سمت داخل فرورفته می شود به طوری که قطعات استخوان خرد شده بر روی سطح مغز فشرده می شود. در بیشتر موارد، شکستگی جمجمه باعث ایجاد کبودی (کوفتگی) در سطح مغز زیر شکستگی می شود.

هماتوم اپیدورال

این یک شکل بسیار جدی از خونریزی است که زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از رگ‌های خونی زیر جمجمه در حین آسیب پاره شود. معمولاً جمجمه نیز شکسته می شود. هنگامی که رگ آسیب دیده خونریزی می کند، خون در فضای بین جمجمه و  شامه، بیرونی ترین غشای سه گانه ای که مغز را می پوشاند، جمع می شود. به این مجموعه خون هماتوم می گویند. هماتوم می تواند در داخل جمجمه گسترش یابد و بر مغز فشار بیاورد و باعث مرگ شود.

هماتوم ساب دورال حاد

در این آسیب، یک رگ خونی پاره می‌شود و خون بین دورا و سطح مغز جمع می‌شود. این امر زمانی اتفاق می افتد که یک توقف ناگهانی باعث شود سر به شدت به جلو و عقب حرکت کند و همین موضوع باعث می شود هماتوم ساب دورال حاد به سرعت ایجاد شود. در برخی مواقع معمولاً پس از ضربه شدید سر ناشی از حمله، تصادف یا سقوط. این یک آسیب مغزی به وجود می آید که به طور معمول باعث بیهوشی شده و در حدود ۵۰٪ موارد کشنده است.

هماتوم ساب دورال مزمن

برخلاف شکل حاد، این نوع هماتوم ساب دورال معمولاً به تدریج ایجاد می شود زیرا خونریزی داخل جمجمه کمتر شدید است و هماتوم می تواند در چندین دوره کوچک و جداگانه خونریزی تجمع یابد. هماتوم ساب دورال مزمن معمولاً به دنبال یک آسیب نسبتاً جزئی به سر در فردی که سالخورده است، داروهای رقیق کننده خون مصرف می کند یا مغز او در نتیجه اعتیاد به الکل یا زوال عقل کوچک شده است، ایجاد می شود. علائم به تدریج طی یک تا شش هفته ایجاد می شود. شایع ترین علائم عبارتند از:

 • خواب آلودگی
 • بی توجهی یا گیجی
 • سردرد
 • تغییر در شخصیت
 • تشنج و فلج خفیف.

خونریزی ها و کوفتگی های داخل پارانشیمی

خونریزی داخل پارانشیمی یک تجمع خونی است که در بافت مغز رخ می دهد. کوفتگی، کبودی یا ناحیه‌ای از تورم را می‌توان در سی‌تی اسکن دید اما خون جمع نمی‌شود. نیروی ضربه به یک طرف مغز می تواند باعث پرش یا کمانه شدن مغز در داخل جمجمه شود. این می تواند در دو مکان آسیب ایجاد کند – یکی مستقیماً زیر “ضربه”، و ناحیه دوم آسیب در طرف مقابل مغز.

ضربه مغزی

هر گونه علائمی از گیجی، اختلال حافظه یا از دست دادن هوشیاری پس از آسیب ضربه مغزی به وجود می آید. علائم ضربه مغزی می تواند شامل:

 • نداشتن حافظه از دقایق قبل از آسیب
 • از دست دادن  هوشیاری
 •  استفراغ
 • سرگیجه
 • مشکلات هماهنگی
 • گیجی
 • زنگ زدن در گوش
 • خواب آلودگی یا تشنج

ضربه به سر می تواند باعث تورم داخل مغز و افزایش بالقوه کشنده در فشار داخل جمجمه شود.

سوال خود را مطرح کنید :


پاسخی بگذارید