نکاتی درباره یادگیری فرد دچار صدمه مغزی

متخصص مغز و اعصاب: موارد زير راهنمايي هاي کلي در خصوص کمک به يک فرد که صدمه مغزي شده است مي باشد تا مهارت هاي قديمي را دوباره ياد بگيرد و راههاي جديد را براي انجام فعاليت هاي روزانه را بياموزند.

کمک به فرد براي پيگيري کردن امور روز مره مشابه و کلي. او به طور منظم آنها را ياد خواهد گرفت و به انجام کارهاي خودش شروع مي کند.

– تشويق فرد به شرکت کردن در فعاليت هاي خانوادگي. به او اجازه بدهيد تا در خرده کاري هاي مربوط به افراد خانواده نزديکش کمک کند.

– به او تمرينات زيادي در مورد کارهاي سخت بدهيد. فرد بايد کار را به روش مشابهي در هر زمان انجام بدهد. فرد بايد به طور متناوب و در دوره هاي زماني کوتاه تمرينات را انجام دهد و پس از آن دوره هاي طولاني از زمان براي انجام همان کار به صورت دوباره و دوباره مصرف مي شود.

– در هنگام پيشرفت هايش فرد را تمجيد کنيد، به او يادآوري کنيد که با تمرين وضعش بهتر خواهد شد.

– با دقت وي را در هنگام انجام کار براي ديدن نشانه هاي خستگي مشاهده کنيد. و به او اجازه بدهيد تا با يک استراحت کارش را متوقف کند و سپس دوباره کار را شروع کند.

– تشويق فرد آغاز و اتمام تنها يک کار يا يک فعاليت در واحد زمان قبل از اينکه شروع به انجام کار ديگري کند.

– شخص صدمه مغزي شده را دستپاچه نکنيد و به او زمان فوق العاده زيادي براي انجام کار بدهيد.

مطالب پیشنهادی:  چه افرادی بیشتر در معرض خطر کرونا هستند؟

– مطمئن شويد قبل از اينکه صحبت مي کنيد او به شما توجه داشته باشد، به همين منظور از فرد بخواهيد هنگاميکه شما صحبت ميکنيد به صورت شما نگاه کند.

– به او نسبت به زمان قبل از صدمه مقداري آرام تر صحبت کنيد.

– سعي کنيد تنها يک مسير يا قسمت از اطلاعات را در هر جمله به فرد بدهيد.

– زمانيکه بيشتر از يک فرد در حال صحبت کردن است افراد ديگر نبايد صحبت کنند.

– مشاهده کنيد که چطور فرد، صدا و فعاليت واکنش نشان ميدهد. اگر فرد به وسيله صدا يا فعاليت هايي در آن زمان برآشفته شده سعي کنيد انجام فعاليتها را در محيطي ساده و آرام در خانه از فرد بخواهيد. از بلند کردن صداي موزيک، راديو و تلويزيون جلوگيري کنيد.

– به او کمک کنيد تا تصميم بگيرد که چطور وقتش را بگذراند. از پرسيدن سوال هاي خيلي کلي جلوگيري کنيد مثل: چه چيزي مي خواهي انجام بدهي؟ و به جاي آن سوال هاي با دو انتخاب بپرسيد مثل: آيا شما مي خواهي به من در خريد کمک کني يا به خواهرت در شستن لباس ها کمک کني؟

– فردي که صدمه مغزي شده است ممکن است قبل از پايان کار، کار را متوقف کند يا درباره انجام کار بعدي گيج شود، يا ممکن است فرد قسمتي از کار را خارج از دستور انجام دهد. اگر اينها اتفاق افتاد کنار او بنشينيد و مرحله به مرحله دستور العمل لازم را براي تکميل کردن کار به صورت صحيح به او بدهيد.

– منتظر بمانيد قبل از اينکه دستور العمل لازم براي مرحله بعدي را به او بدهيد، مرحله قبلي کار تمام شود.

مطالب پیشنهادی:  چگونگي مبارزه با بيماری روانی با ورزش

– اگر به نظر ميرسد فرد دستور العمل هايي را که داده مي شود را نمي فهمد به او نشان بدهيد که چگونه کار را انجام دهد. اگر فرد کار را نمايش نداد دستتان را روي دست فرد قرار دهيد و آن را به صورت آرام، به شيوه اي که براي تکميل کار نياز است، حرکت دهيد.

زمانی که فرد اطلاعات مهم را فراموش کرد:

– اطلاعات را به ميزان و مدت زمان لازم تکرار کنيد.

– فرد را براي فراموش کردنش سرزنش نکنيد.

– اگر فرد نمي تواند بنويسد، او راتشويق کنيد که براي کمک به حافظه اش کارهايش را بنويسد. اگر خانواده از تقويم يا ساعت استفاده ميکند به آنها تاکيد کنيد که اطلاعات را شامل: تاريخ و زمانها را براي فرد تکرار کنند.

کمک به فرد براي کنترل عصبانيت و خشم

عصبانيت و خشم بعد از صدمه مغزي عادي هستند. فهميدن اين موضوع که صدمه مغزي ممکن است سبب شود شخص در کنترل احساسات و رفتارش مشکل داشته باشد بسيار مهم است.

اگر فرد به طور متناوب عصباني شده:

– مشاهده کنيد که چه موقعيت هايي باعث عصبانيت فرد مي شوند. به عنوان مثال: عصبانيت او ممکن است زماني شروع شود که فرد نتواند کاري که قبل از صدمه مغزي براي وي ساده بوده بفهمد يا انجام دهد.

– زمانيکه شما دليل عصبانيت را فهميديد، سعي کنيد قبل از خشمگين شدن به وسيله دادن کمک زيادي به فرد از آن جلوگيري کنيد. شما همچنين ازانتخاب فعاليتي که اغلب منجر به عصبانيت و خشم فرد ميشود اجتناب کنيد.

مطالب پیشنهادی:  آیا سرگیجه را باید جدی گرفت؟

-تنبيه يا سرزنش فرد به خاطر عصبانيتش به جلوگيري از دوباره اتفاق افتادن عصبانيت کمک خواهد کرد.

– فرد عصباني احساسي درباره چيزي که او را عصباني کرده است ندارد. به همين دليل سعي نکنيد براي او دليل بياوريد يا با او بحث کنيد. به جاي آن سعي کنيد فرد را به فعاليت هاي مختلف علاقه مند کنيد يا درباره موضوعات مختلف با او صحبت کنيد.

– حفظ آرامش بسيار مهم ميباشد. اگر شما به يک فرد صدمه مغزي کمک ميکنيد که داراي سطح آرامش پاييني است خودتان نيز بايد آرام باشيد. فرياد بزنيد، او را بزنيد يا او را تهديد نکنيد. و با او درباره چيزهايي که باعث پايين آوردن آرامشش ميشود صحبت نکنيد.

– آنچنان آرام عمل کنيد که فرد با ديدن شما آرامش را ياد بگيرد. اگر فرد توانست آرامش را در موقعيتي که قبلاً باعث عصبانيت وي ميشد حفظ کند او را تحسين کنيد.

تا هنگاميکه فرد آرام نشده باشد او را لمس نکنيد، مگر اينکه مجبور باشيد براي جلوگيري از انجام بعضي از کارهاي خطرناک او را بگيريد.

 

سوال خود را مطرح کنید :


پاسخی بگذارید