درد مفاصل

کم خونی و درد استخوان!

کمبود آهن در پوکی استخوان و تغییرات استخوانی بسیار شایع است. این فرضیه وجود دارد که کمبود مزمن آهن باعث تحلیل استخوان و خطر پوکی استخوان می شود.

علت درد مفاصل در زنان!

زنان به دلیل ساختار بدنی ضعیف تر نسبت به مردان بیشتر به دردهای مفصلی دچار می شوند و این عامل یکی از مهم ترین علت های درد مفاصل در زنان است.

درد مفاصل چیست؟

درد مفاصل را می توان در قسمت های مختلف بدن احساس کرد. سن، وزن، آسیب های قبلی، استفاده بیش از حد و سایر شرایط پزشکی همگی می توانند از عوامل درد مفاصل باشند.

علت درد استخوان و کوفتگی بدن!

بدن‌ درد می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. گاهی به‌خاطر کم‌آبی یا کمبود خواب پیش می‌آید، گاهی هم به‌خاطر استرس یا حتی وجود عفونت در بدن!

علت دردهای پراکنده استخوانی

درد استخوان اغلب به عنوان درد عمیق توصیف می شود و اغلب در شب و زمانی که اندام آسیب دیده را حرکت می دهید بدتر می شود. درد استخوان یک مشکل رایج است، به ویژه در میان افراد میانسال یا مسن.

Call Now Button