09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "آتروفی سیستم چندگانه"

آتروفی سیستم چندگانه یا ام اس آ چیست؟

آتروفی سیستم چندگانه یا به اختصار ام اس آ، یک اختلال عصبی نادر و دژنراتیو است که بر عملکردهای غیرارادی (خودکار) بدن از جمله فشار خون و کنترل حرکتی تأثیر می گذارد. MSA قبلاً سندرم شای دراگر، آتروفی اولیووپونتوسربلار یا...

Call Now Button