آزمایش نوار عصب

آیا نوار عصب عضله درد دارد؟

نوار عصب و عضله (EMG) پاسخ ماهیچه یا فعالیت الکتریکی را در پاسخ به تحریک عصب عضله اندازه گیری می کند. این آزمایش برای کمک به تشخیص ناهنجاری های عصبی عضلانی استفاده می شود.

Call Now Button