09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "آسیب‌دیدگی مغز"

خونریزی ساب دورال چیست؟

«هماتوم ساب دورال» (Subdural Sematoma) یا به اختصار (SDH)، نوعی خونریزی است که در آن خون به علت آسیب‌دیدگی مغز، بین لایه داخلی ماده دورا و مننژ در اطراف مغز تجمع می‌یابد. هماتوم ساب دورال ممکن است باعث افزایش فشار داخل جمجمه و...

Call Now Button