09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "آسیب‌های‌نخاعی"

درمان آسیب‌های‌نخاعی و ستون فقرات

  هر گونه ضربه و آسیب  به ستون فقرات و  اعصاب  انتهایی این ناحیه ، آسیب ستون فقرات نامیده می شود. آناتومی  ستون فقرات به گونه ای است که با  بافت ها و  اعصاب، از ستون فقرات محافظت می کنند . ستون فقرات از  مهره هایی  که...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال