09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "آسیب سر"

ضربه به سر و مغز چیست؟

ضربه به سر می تواند انواع مختلفی از آسیب های سر و مغز را ایجاد کند که به آن آسیب مغزی تروماتیک (TBI) می گویند. مشکلات ناشی از آسیب سر عبارتند از: شکستگی جمجمه یا شکستگی در یکی از استخوان های جمجمه و در برخی موارد، جمجمه به...

منظور از آسیب به سر چیست؟

آسیب به سر بسته زمانی اتفاق می‌افتد که فردی با سر خود به یک سطح سخت برخورد می‌کند یا زمانی که جسمی به سر برخورد می‌کند و به سر آسیب می‌زند، اما از جمجمه عبور نمی‌کند. شایع ترین علل آسیب سر بسته، افتادن، آسیب های ورزشی و...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال