09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "آسیب مغزی تروماتیک"

علائم و پیشگیری از «آسیب تروماتیک مغز»

سقوط و تصادفات رانندگی دو عامل اصلی آسیب های مغزی (TBIs) هستند. وقتی ضربه شدیدی به سر وارد می شود، مغز به جمجمه برخورد می کند و می تواند باعث آسیب مغزی شود. ضربه مغزی شایع ترین نوع TBI است. آسیب تروماتیک مغزی (TBI) چیست؟ آسیب مغزی...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال