09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "آسیب نخاعی"

آسیب نخاعی چه عوارضی دارد؟

آسیب به هر قسمت از نخاع یا اعصاب در انتهای کانال نخاعی (دم اسب) - اغلب باعث تغییرات دائمی در قدرت، حس و سایر عملکردهای بدن در زیر محل آسیب می شود. توانایی بدن برای کنترل اندام پس از آسیب نخاعی به دو عامل بستگی دارد: محل...

آشنایی با بیماریهای «ستون فقرات»

یک آسیب نخاعی همواره شرایطی جدی است و هر چه در قسمت بالاتری از ستون فقرات رخ دهد، شرایط جدی‌تر خواهد بود. آسیب نخاعی را می توان تقریبا شبیه به جدایی مغز از بدن در نظر گرفت. زمانی که فضای بین مهره ها تنگ می شود، اعصابی که...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال