09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "آسیب های نخاعی"

آسیب نخاعی چه عوارضی دارد؟

آسیب به هر قسمت از نخاع یا اعصاب در انتهای کانال نخاعی (دم اسب) - اغلب باعث تغییرات دائمی در قدرت، حس و سایر عملکردهای بدن در زیر محل آسیب می شود. توانایی بدن برای کنترل اندام پس از آسیب نخاعی به دو عامل بستگی دارد: محل...

Call Now Button