09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "آلزايمر"

آلزایمر چیست و چگونه به وجود می آید؟

متخصص مغز و اعصاب: بيمارى آلزایمر از جمله شايع ترين علت دمانس يا در اصطلاح عاميانه زوال عقل و فراموشى است. علت آن از نظر پاتوفيزيولوژى،از بين رفتن سلولهاى مغز و در نتيجه كوچك شدن مغز مي باشد. علامت آن شامل از دست رفتن...