09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "آلزایمر و تشنج"

تشنج در بیماران آلزایمری

افراد مبتلا به آلزایمر بیشتر در معرض خطر تشنج هستند، خطری که با پیشرفت وضعیت آنها افزایش می یابد. اگرچه به نظر می رسد چندین مکانیسم مغزی هم در آلزایمر و هم در تشنج نقش دارند. افراد مبتلا به آلزایمر ممکن است دچار از دست دادن...

Call Now Button