09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "آلزایمر و مغز"

آلزایمر چگونه بر مغز تأثیر می گذارد؟

مغز انسان سالم حاوی ده ها میلیارد نورون است که سلول های تخصصی هستند که اطلاعات را از طریق سیگنال های الکتریکی و شیمیایی پردازش و منتقل می کنند. این سلول ها پیام هایی را بین قسمت های مختلف مغز و از مغز به عضلات و اندام های...

Call Now Button