09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "آنوریسم های مغزی"

خونریزی مغزی هموراژیک (سکته هموراژیک)

سکته هموراژیک چیست؟ سکته هموراژیک مغز در اثر خونریزی مغزی و با پارگی عروق مغز رخ می دهد. این نوع سکته مغزی با اینکه درصد کمتری از بیماران سکته ای را تشکیل می دهد و تقریبا ۱۵ درصد از افراد دچار آن می شوند ولی تقریبا سهم ۴۰...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال