09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "آنژیوگرافی عروق مغزی"

چرا عروق مغز دچار انسداد می شوند؟

تنگی عروق مغزی، باریک شدن یک شریان در داخل مغز است. ایجاد یک پلاک (آترواسکلروز) داخل دیواره شریان، موجب این تنگی و کاهش جریان خون به مغز می شود. آترواسکلروزى که تا آن حد شدید است که بتواند علائم ایجاد کند، خطر ابتلا به...