09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "آنژیوگرافی مغز"

کاربرد آنژیوگرافی مغزی در تشخیص بیماری؟

آنژیوگرافی مغز همانند آنژیوگرافی قلب برای باز شدن رگ هایی استفاده می شوند که دچار گرفتگی و یا انسداد شده اند. با این تفاوت که این روش در رگ ها و شریان های منتهی به سر و گردن استفاده می شود. در این مقاله در رابطه با کارهایی...

Call Now Button