09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "اثرات چایی"

خواص چای برای بیماری های مغز و اعصاب

یک مطالعه جدید که توسط محققان دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) انجام شده، نشان داد که افرادی که به طور منظم چایی میخورند در مقایسه با کسانی که چایی نمیخورند مناطق مغز سازمان یافته بهتری دارند. و این امر با عملکرد شناختی بهتر...

Call Now Button