احساس گزگز کردن

درمان گزگز شدن سر و دست و پا!

بی حسی، احساس گزگز کردن یا کرختی در  سر یا اندام های دیگر یک حس ناخوشایند است که ممکن است هر کسی آن را تجربه کرده باشد.  احساس گزگز در...

Call Now Button