اختلالات عضلانی

تشخیص دیسک گردن با EMG

نوار عصب و عضله در تشخیص فعالیت‌های الکتریکی عضلات و عصب‌ها استفاده می‌شود. این تست کم تهاجمی بدون استفاده از اشعه می‌توان در تشخیص دقیق بیماری‌هایی زیر مورد استفاده قرار می گیرد

Call Now Button