09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "اختلالات نروژنیک"

تاثیر رژیم غذایی کتوژنیک در بیماری صرع

کم توانی ذهنی به عنوان یک معلولیت عبارت است از محدودیت های قابل ملاحظه در عملکرد هوشی و رفتار انطباقی که خود را در مهارت های مفهومی، اجتماعی و انطباقی- عملکردی نشان می دهد. این ناتوانی قبل از ۸۱ سالگی بروز می کند .کم...