09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "اختلال تیروئید"

تاثیر اختلال تیروئید در اعصاب محیطی

درمان نشدن کم کاری تیروئید سوخت و ساز بدن را کم می کند و کاهش سوخت و ساز نیز منجر به افزایش وزن خواهد شد. اما این مسئله بر روی دیگر بخش های بدن هم تاثیر می گذارد. تقریبا هر بافت و سلولی از بدن برای انجام کار خود وابسته به سوخت...

Call Now Button