09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "اختلال حرکتی"

شایع ترین اختلالات حرکتی

اصطلاح اختلالات حرکتی به گروهی از شرایط سیستم عصبی (عصبی) اطلاق می شود که باعث افزایش حرکات یا کاهش یا کندی حرکات می شود. این حرکات ممکن است ارادی یا غیر ارادی باشد. انواع اختلالات حرکتی عبارتند از: آتاکسی این اختلال...

Call Now Button