09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "اختلال مغزی"

بیماری های مغزی خطرناک

انواع مختلفی از بیماری های مغزی وجود دارد، از آسیب ها و عفونت ها گرفته تا تومورهای مغزی و زوال عقل. آنها می توانند بر توانایی شما برای عملکرد و انجام فعالیت های روزانه تأثیر بگذارند. نتایج بسته به نوع بیماری مغزی، محل و...

ازدواج و بارداری در بیماران صرع!

تحقیقات نشان داده است که صرع عامل ناباروری در زنان و مردان نیست. بیماران مصروع، در هنگام ازدواج باید همسر آینده خود را در جریان بیماری که دارند، قرار دهند. موضوع ازدواج چالش دائمی این بیماران و به طور کلی همه افرادی...

Call Now Button