09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "اختلال وسواس"

عواملی که باعث به وجود آمدن پانیک می شود؟

متخصص مغز و اعصاب: حمله پانیک یک هجوم ناگهانی از حس ترس و اضطراب است. این حمله علائم جسمی و روانی ایجاد می کند. سطح ترس تجربه شده در اختلال پانیک غیر واقعی است و با وقایع و شرایطی که باعث حمله پانیک می شود، تناسب ندارد....