09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "ارگانوئیدهای مغزی"

تولید ارگانوئیدهای مغز؛ از پیوند تا کشت

پژوهشگران در تلاش برای تولید انبوه ارگانوئیدهای مغزی قابل‌‌کشتی هستند که بتوانند از آن در مقاصد گوناگون پزشکی و فضایی بهره ببرند. در یکی از آزمایشگاهای دانشگاه کالیفرنیا واقع در سن‌دیگو، تعداد زیادی نمونه با نام...

Call Now Button