09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "ازدواج های فامیلی"

نقش ژنتیک در شیوع بیماری های عصبی عضلانی!

بسیاری از متخصصان علوم ژنتیک، علل شیوع بسیاری از بیماری‌های عصبی عضلانی، ازدواج های فامیلی می دانند که ریشه ژنتیکی دارد و این چالش روز افزون با آگاهی بخشی جامعه برطرف می شود. بر اساس آمار موجود از هر ۱۰۰ هزار نفر در...

Call Now Button