09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "استخوان درد"

علت دردهای پراکنده استخوانی

درد استخوان اغلب به عنوان درد عمیق توصیف می شود و اغلب در شب و زمانی که اندام آسیب دیده را حرکت می دهید بدتر می شود. درد استخوان یک مشکل رایج است، به ویژه در میان افراد میانسال یا مسن. با افزایش سن، بدن دستخوش تغییرات زیادی...

Call Now Button