09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "استرس در بدن"

شش تاثیر منفی و مثبت استرس در مغز

مغز عضوی جذاب و پیچیده است. این مرکز کنترل اولیه برای کل بدن ما است و می تواند به طرق مختلف تحت تأثیر استرس قرار گیرد. استرس خود بخش مهمی از زندگی است. به ما کمک می کند تا برای خطر آماده شویم یا به شرایط اضطراری پاسخ دهیم. اما...

Call Now Button