09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "التهاب مغزی"

بیماری آنسفالیت مغزی چیست؟

آنسفالیت یک عفونت مغزی نادر و جدی با علل احتمالی متعدد است. علائم فیزیکی آن معمولاً با مراقبت هایپزشکی و دارویی کاهش می یابد. اما اثرات آن بر عملکرد مغز می تواند باقی بماند و بر زندگی روزمره تأثیر بگذارد. آنسفالیت...

Call Now Button