09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "الکتروانسفالوگرافی (EEG)"

متخصص مغز و اعصاب کیست؟

نورولوژی شاخه ای از پزشکی است که به مطالعه و درمان اختلالات سیستم عصبی می پردازد. سیستم عصبی یک سیستم پیچیده است که فعالیت های بدن را تنظیم و هماهنگ می کند و دارای دو بخش عمده است: سیستم عصبی مرکزی: مغز و نخاع سیستم...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال