09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "الکترودیاگنوز"

تست بررسی عصب یا نوار عصب

NCV مخفف بررسی سرعت هدایت عصبی Nerve Conduction Velocity می باشد. که اصطلاحا نوار عصب یا تست عصب نام دارد. زمان تست نوار عصب و عضله چه اتفاقی می افتد؟ در این حالت سرعت هدایت موج الکتریکی در مسیر عصب اندازه گیری می شود. یعنی موج...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال