09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "الکل و مغز"

آیا الکل روی مغز تاثیر دارد؟

بدن انسان فعالیت های مختلفی انجام می‌دهد و دستگاه‌های متعددی دارد. این دستگاه ها برای اینکه بتوانند با همدیگر هماهنگ باشند و به طور طبیعی کار خود را انجام دهند به ۲ کنترل کننده نیازمندند. این اندام‌ها و کنترل...

Call Now Button