09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "امواج مغزی"

تولید ارگانوئیدهای مغز؛ از پیوند تا کشت

تولید انبوه ارگانوئیدهای مغزی قابل‌‌کشت متخصص مغز و اعصاب: پژوهشگران در تلاش برای تولید انبوه ارگانوئیدهای مغزی قابل‌‌کشتی هستند که بتوانند از آن در مقاصد گوناگون پزشکی و فضایی بهره ببرند. در یکی از آزمایشگاهای...