09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "امگا 3"

تاثیر امگا ۳ بر سلامت مغز و اعصاب!

امگا ۳ یک مکمل محبوب بدون نسخه است که از ماهی های چرب مانند ساردین، آنچوی، ماهی خال مخالی و سالمون استخراج می شود. روغن ماهی در درجه اول حاوی دو نوع اسید چرب امگا ۳ است: ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) و دوکوزاهگزانوئیک...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال