09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "انجام نوار مغز"

تست نوار مغز

نوار مغز یا الکتروانسفالوگرافی به ثبت فعالیت الکتریکی مغز گفته می شود که برای تشخیص مشکلات مغزی مانند حملات سکته مغزی بکار می رود. این روش با قرار گیری الکترودهایی در سطح سر انسان و تقویت و حذف نویز ، چاپ سیگنال ها  و در...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال