09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "انحراف ستون فقرات"

درمان انحرافات ستون فقرات

ناهنجاری ستون فقرات یک راستا یا منحنی غیر طبیعی ستون مهره های استخوانی است. اسکولیوز و کیفوز بزرگسالان می تواند به دلیل ساییدگی کمر مرتبط با افزایش سن یا عوارض جراحی های گذشته ایجاد شود. بدشکلی متوسط ​​زمانی رخ می دهد که...

انحراف ستون فقرات یا «اسکولیوز»

اصولی ترین راه برای درمان موفقیت آمیز یک بیماری بررسی علت آن است. به عبارت دیگر هنگامی که شما دچار سردرد هستید، علت سردرد کمبود آسپرین نیست! مصرف آسپرین صرفاً سیگنال‌های ارسال درد را مسدود می‌کند؛ درست همانطور که...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال