09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "انواع آسیب نخاعی"

علائم و درمان «آسیب نخاعی»

در آسیب نخاعی به خود نخاع یا بافت ها و استخوان های مجاور آسیب می رسد. بسته به شدت آسیب، ممکن است عملکرد یا تحرک در قسمت های مختلف بدن دچار اختلال شود و مشکلات زیادی در زندگی روزمره فرد به وجود بیاورد. ضایعه نخاعی...