09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "انواع لخته خون"

دلایل لخته شدن خون در مغز چیست؟

هنگامی که یکی از رگ‌های خونی دچار آسیب‌دیدگی می‌شود، مکانیسم انعقاد طبیعی خون، باعث توقف خون‌ریزی می‌شود و لخته خونی که در محل آسیب‌دیدگی ایجاد می‌شود مقدمات بهبود زخم را فراهم می‌کند. ولی اگر لخته خون به صورت...

Call Now Button