09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "انواع لکنت زبان"

تشخیص و درمان لکنت زبان کودکان

لکنت زبان اختلالی است که حدود ۵ تا ۱۰ درصد از کودکان گریبان گیر آن شده و باعث ایجاد نگرانی برای آن ها و خانواده هایشان می شود. خوشبختانه این اختلال در بیشتر کودکان آن ها را همراهی نکرده و خصوصا کسانی که اقدام درمانی...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال