09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "انواع مختلف تومور"

تومورهای پایه جمجمه

قاعده جمجمه از چندین استخوان تشکیل شده است که قسمت پایین سر و برآمدگی استخوانی پشت چشم و بینی را تشکیل می دهند. انواع مختلفی از تومورها می توانند در این ناحیه رشد کنند. آنها زمانی که به اندازه کافی بزرگ شوند که به مغز...

Call Now Button