09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "انواع پارکینسون"

درمان قطعی بیماری پارکینسون!

پارکینسون بیماری دوران پیری است که قادر است ناتوانی چشمگیری در زندگی فردی و اجتماعی ایجادکند در این بیماری سلول های جسم سیاه واقع در مغز میانی به تدریج از بین می روند و دوپامین که توسط آنها ساخته می شود کاهش می...

Call Now Button