09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "اکسیژن مغزی"

عوارض نرسیدن اکسیژن به مغز!

اکسیژن مورد نیاز بدن از طریق تنفس تامین می شود. برخی بیماری ها و آسیب ها مانع تنفس صحیح شده و ورود اکسیژن به بدن را کاهش می دهد. کاهش اکسیژن مغز یک عارضه جدی است که همه اعضای بدن را درگیر می کند و بیش از همه روی عملکرد مغز...

Call Now Button