09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بارداری"

درمان سردرد در زمان بارداری

بارداری تحول مهمی در زندگی یک هر زن است که می تواند تغییراتی را در بدن او به وجود آورده و باعث ایجاد سردردهای تنشی ناشی از استرس در ماه های ابتدایی شود. سردردهایی که در اواسط یا اواخر دوران بارداری اتفاق می افتد ممکن...

Call Now Button