09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بافت مغز"

نکات کلیدی در مورد سردرد

سردرد، درد یا ناراحتی در سر یا صورت است. سردرد از نظر محل و شدت درد و دفعات بروز سردرد بسیار متفاوت است. بافت مغز دارای رشته های عصبی حساس به درد نیست و دردی را احساس نمی کند. اما سایر قسمت های سر می توانند مسئول سردرد...

Call Now Button