09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "باکتری کلستریدیوم"

تزریق بوتاکس

 انقباض عضلانی (اسپاستیسیته) یکی از شایع‌ترین علل ناتوانی افراد بعد از سکته مغزی به شمار می رود؛ تزریق بوتاکس به عنوان یک روش درمانی موثر می‌ تواند به بیماران سکته مغزی کمک قابل توجهی کند. بوتولینوم توکسین که با...