09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بروز تیک عصبی"

درمان قطعی تیک عصبی!

تیک عصبی چیست؟ تیک‌ها، حرکات سریع و مکرر عضلانی هستند که منجر به تکان خوردن یا صداهای ناگهانی و غیرقابل کنترل می‌شوند. بیشتر افراد در طول زندگی‌شان حرکات اسپاسم مانندی را در ماهیچه‌های خاصی تجربه می‌کنند. این...

ثبت نوبت آنلاین
ارسال