09366483922 | 021-77712185

نوشته هایی با برچسب "بلز پالسی"

روش های درمان فلج صورت (بلز پالسی)

ضعف ناگهانی عضلات صورت علل مختلفی دارد و باعث نگرانی افراد مبتلا می شود. اما شایعترین علت آن فلج بلز نام دارد که بلز پالسی هم به آن گفته می شود. اکثر موارد بلز پالسی کاملا بهبود می یابند اما در مواردی نیاز به اقدامات...

Call Now Button